Κοιλιακή ταχυκαρδία (VT)

Η κοιλιακή ταχυκαρδία, ή “VT” εν συντομία στην αγγλική γλώσσα, είναι μια γρήγορη καρδιακή συχνότητα που ξεκινάει στις κάτω κοιλότητες (κοιλίες) της καρδιάς. Αυτή η ασυνήθης αλλά εν δυνάμει σοβαρή κατάσταση μπορεί να απειλήσει τη ζωή ενός παιδιού.  Η VT μπορεί να προκληθεί από σοβαρή καρδιακή νόσο και συνήθως απαιτεί άμεση θεραπεία. Η VT μερικές φορές εμφανίζεται σε παιδιά με κατά τα άλλα φυσιολογική καρδιά. Πολλές φορές χρειάζεται να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις, περιλαμβανομένης της ενδοκαρδιακής ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης, για να εκτιμηθούν η ταχυκαρδία και η επίδραση των φαρμάκων για τη θεραπεία της. Μερικοί τύποι VT μπορεί να μη χρειαστούν θεραπεία.

Στις περιπτώσεις που χρειαστεί θεραπεία, αυτή περιλαμβάνει φάρμακα και αναζήτηση της αιτίας της VT, όταν αυτό είναι δυνατόν. Ο τύπος και η διάρκεια της θεραπείας εξαρτώνται από το τι προκαλεί το πρόβλημα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να γίνουν εξάλειψη με εκπομπή ενέργειας (π.χ. ραδιοσυχνότητα) στο εσωτερικό της καρδιάς ή εγχείρηση για να ελεγχθεί η ταχυκαρδία.


Ιανουάριος 2014


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter:

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013-2014 Dimitris A. Daskalopoulos, MD. All rights reserved.