Πνευμονική Στένωση  

Σημείωση: προτού διαβάσετε τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη συγγενή καρδιοπάθεια και την εικόνα που συνοδεύει αυτές τις πληροφορίες, θα είναι χρήσιμο να ανασκοπήσετε τη σελίδα σε αυτό το web site με τίτλο «Η φυσιολογική καρδιά και πώς δουλεύει».  

Τι είναι αυτό; Η πνευμονική βαλβίδα ανοίγει για να αφήσει το αίμα να ρεύσει (να κυκλοφορήσει) από τη δεξιά κοιλία προς τους πνεύμονες. Η στένωση (ή απόφραξη) της πνευμονικής βαλβίδος («βαλβιδική πνευμονική στένωση») αναγκάζει τη δεξιά κοιλία να αντλεί δυνατότερα για να προωθήσει το αίμα πέρα από το σημείο του αποκλεισμού.

Τι την προκαλεί; Στα περισσότερα παιδιά, η αιτία δεν είναι γνωστή. Είναι ένας συνηθισμένος τύπος συγγενούς καρδιοπάθειας. Μερικά παιδιά μπορεί να έχουν και άλλα καρδιακά ελαττώματα μαζί με την πνευμονική στένωση. 

Πώς επηρεάζει την καρδιά; Φυσιολογικά η δεξιά πλευρά της καρδιάς αντλεί αίμα προς τους πνεύμονες. Σε ένα παιδί με πνευμονική στένωση, η πίεση στη δεξιά αντλούσα κοιλότητα (δεξιά κοιλία) είναι πολύ υψηλότερη από τη φυσιολογική πίεση και η καρδιά πρέπει να δουλεύει δυνατότερα για να αντλεί το αίμα έξω και προς τις αρτηρίες των πνευμόνων. Με την παροδο του χρόνου αυτό μπορεί να προκαλέσει πάχυνση (υπερτροφία) και βλάβη στον καταπονημένο καρδιακό μυ.

Πώς η πνευμονική στένωση επηρεάζει το παιδί μου; Αν η στένωση είναι σοβαρή, ειδικά στα μωρά, κάποιου βαθμού κυάνωση (μελάνιασμα) μπορεί να εμφανιστεί. Τα μεγαλύτερα παιδιά συνήθως δεν έχουν συμπτώματα.

Τι μπορεί να γίνει για την πνευμονική βαλβίδα; Η πνευμονική βαλβίδα μπορεί να θεραπευτεί για να βελτιωθεί η απόφραξη, αλλά δεν μπορεί να γίνει μια φυσιολογική βαλβίδα. 

Θεραπεία χρειάζεται όταν η πίεση στη δεξιά κοιλία είναι μεγάλη (παρόλο που μπορεί να μην υπάρχουν συμπτώματα). Στα περισσότερα παιδιά η απόφραξη μπορεί να ελαττωθεί στη διάρκεια καρδιακού καθετηριασμού με βαλβιδοτομή με μπαλόνι. Σε αυτήν την διεργασία, ένα ειδικό εργαλείο, ένας καθετήρας που περιλαμβάνει ένα μπαλόνι, τοποθετείται κατά μήκος της πνευμονικής βαλβίδος. Το μπαλόνι φουσκώνεται για ένα βραχύ χρονικό διάστημα για να τεντώσει και να διανοίξει τη βαλβίδα (δηλαδή, να προκαλέσει «βαλβιδοτομή»). Μερικά παιδιά μπορεί να χρειαστούν εγχείρηση.

Τι δραστηριότητες μπορεί να έχει το παιδί μου; Αν η απόφραξη είναι ήπια, ή αν η πνευμονική στένωση έχει θεραπευτεί (έχει ελαττωθεί) επιτυχώς με μπαλόνι ή με χειρουργική επέμβαση, το παιδί σας μπορεί να μη χρειαστεί καθόλου ειδικές προφυλάξεις ή περιορισμούς σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και μπορεί να του επιτρέπεται να συμμετέχει στις φυσιολογικές δραστηριότητες χωρίς να υπάρχει αυξημένο ρίσκο (κίνδυνος).

Τι θα χρειαστεί το παιδί μου στο μέλλον; Η μακροπρόθεσμη προοπτική μετά από την βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι ή την εγχείρηση είναι άριστη και συνήθως δεν χρειάζονται φάρμακα ούτε επιπλέον εγχειρήσεις. Ο παιδοκαρδιολόγος θα εξετάζει περιοδικώς το παιδί σας και θα αναζητεί ενδεχόμενα ασυνήθη προβλήματα όπως επιδείνωση πάλι της απόφραξης.

Τι γίνεται με την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδος; Ρωτήστε τον παιδοκαρδιολόγο σας για το ρίσκο (κίνδυνο) του παιδιού σας να αναπτύξει ενδοκαρδίτιδα. Παιδιά που έχουν υποβληθεί σε αντικατάσταση της πνευμονικής βαλβίδος χρειάζονται να παίρνουν αντιβιοτικά πριν από ορισμένες οδοντιατρικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδος, βλέπε τη σελίδα «Οι ειδικές ανάγκες του παιδιού σας».

21 Μαρτίου 2012


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter: