Πλήρες Κολποκοιλιακό Διαφραγματικό Έλλειμμα 

Σημείωση: προτού διαβάσετε τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη συγγενή καρδιοπάθεια και τις εικόνες που συνοδεύουν αυτές τις πληροφορίες, θα είναι χρήσιμο να ανασκοπήσετε τη σελίδα σε αυτό το web site με τίτλο «Η φυσιολογική καρδιά και πώς δουλεύει».  

Τι είναι αυτό; Πολλοί όροι χρησιμοποιούνται από τους παιδοκαρδιολόγους για να περιγράψουν αυτό το σύμπλοκο καρδιακό ελάττωμα. Αυτοί οι όροι, αυτές οι περιγραφές, περιλαμβάνουν: κολποκοιλιακό (ΚΚ) διαφραγματικό έλλειμμα, πλήρες ΚΚ διαφραγματικό έλλειμμα, ΚΚ κανάλι, πλήρες ΚΚ κανάλι, πλήρες κοινό ΚΚ κανάλι, και ελάττωμα των ενδοκαρδιακών προσκεφαλαίων.

Το πλήρες ΚΚ διαφραγματικό έλλειμμα είναι μια μεγάλη τρύπα στο κέντρο της καρδιάς. Εντοπίζεται εκεί όπου το τοίχωμα (διάφραγμα) ανάμεσα στις επάνω κοιλότητες (κόλπους) ενώνεται με το τοίχωμα ανάμεσα στις κάτω κοιλότητες (κοιλίες). Αυτό το διαφραγματικό έλλειμμα αφορά αμφότερες τις επάνω και τις κάτω κοιλότητες. Επίσης, η τριγλώχιν βαλβίδα και η μιτροειδής βαλβίδα που φυσιολογικώς χωρίζουν τις επάνω από τις κάτω κοιλότητες της καρδιάς δεν έχουν σχηματιστεί σαν ξεχωριστές, σαν ατομικές βαλβίδες. Αντί γι’ αυτό, έχει σχηματιστεί μια μονήρης μεγάλη βαλβίδα που διαπερνά το έλλειμμα που υπάρχει στο τοίχωμα ανάμεσα στις δύο πλευρές της καρδιάς. 

Τι το προκαλεί; Στα περισσότερα παιδιά, η αιτία δεν είναι γνωστή. Είναι ένας πολύ συνηθισμένος τύπος συγγενούς καρδιοπάθειας σε παιδιά με ένα χρωμοσωμικό πρόβλημα, την Τρισωμία 21 (σύνδρομο Down). Μερικά παιδιά μπορεί να έχουν και άλλα καρδιακά ελαττώματα μαζί με το πλήρες ΚΚ διαφραγματικό έλλειμμα.

Πώς επηρεάζει την καρδιά; Φυσιολογικώς η αριστερή πλευρά της καρδιάς αντλεί αίμα μόνο προς το σώμα, και η δεξιά πλευρά αντλεί αίμα μόνο προς τους πνεύμονες. Σε ένα παιδί με πλήρες ΚΚ διαφραγματικό έλλειμμα, το αίμα μπορεί να ταξιδέψει μέσα από τις τρύπες από τις αριστερές κοιλότητες προς τις δεξιές κοιλότητες της καρδιάς και έξω προς τις πνευμονικές αρτηρίες. Το επιπλέον αίμα που αντλείται προς τις πνευμονικές αρτηρίες αναγκάζει την καρδιά και τους πνεύμονες να δουλεύουν πιο δυνατά και μπορεί να γίνει συμφόρηση αίματος στους πνεύμονες. 

Πώς το πλήρες ΚΚ διαφραγματικό έλλειμμα επηρεάζει το παιδί μου; Ένα παιδί με πλήρες ΚΚ διαφραγματικό έλλειμμα μπορεί να ανασαίνει πιο γρήγορα και πιο δυνατά από το φυσιολογικό. Τα βρέφη μπορεί να έχουν πρόβλημα να φάνε κανονικά και να αναπτυχθούν (να κερδίζουν βάρος) με φυσιολογικό ρυθμό. Συμπτώματα μπορεί να μην εμφανιστούν πριν περάσουν μερικές εβδομάδες μετά τη γέννηση. Υψηλή πίεση μπορεί να εμφανιστεί στα αγγεία αίματος στους πνεύμονες επειδή αντλείται προς τα εκεί περισσότερο αίμα από το φυσιολογικό. Με την πάροδο του χρόνου αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά (τραυματισμό) στα αγγεία αίματος των πνευμόνων.   

Σε μερικά βρέφη, η κοινή βαλβίδα ανάμεσα στις επάνω και τις κάτω κοιλότητες δεν κλείνει με τον κατάλληλο, τον σωστό τρόπο. Αυτό αφήνει το αίμα να διαρρέει προς τα πίσω, δηλαδή από τις κάτω κοιλότητες προς τις επάνω κοιλότητες της καρδιάς. Αυτή η διαρροή, που ονομάζεται παλινδρόμηση ή ανεπάρκεια, μπορεί επίσης να αναγκάσει την καρδιά να δουλεύει πιο δυνατά.

Τι μπορεί να γίνει για αυτό το ελάττωμα; Το πλήρες ΚΚ διαφραγματικό έλλειμμα μπορεί να διορθωθεί. Χρειάζεται να γίνει εγχείρηση ανοικτής καρδίας για να επιδιορθώσει ο καρδιοχειρουργός το ελάττωμα. Σε αντίθεση με μερικούς άλλους τύπους διαφραγματικών ελλειμμάτων, το πλήρες ΚΚ διαφραγματικό έλλειμμα δεν μπορεί να κλείσει από μόνο του. Φάρμακα μπορεί να χρησιμοποιηθούν προσωρινά για να βοηθήσουν στα συμπτώματα, αλλά δεν θεραπεύουν το ελάττωμα ούτε προλαμβάνουν τη ζημιά (τραυματισμό) στις αρτηρίες των πνευμόνων.

Σε ένα βρέφος με σοβαρά συμπτώματα ή με υψηλή πίεση αίματος στους πνεύμονες, η εγχείρηση πρέπει συνήθως να γίνει στη βρεφική ηλικία. Στη διάρκεια της εγχείρησης, ο καρδιοχειρουργός κλείνει (συγκλείει) τη μεγάλη τρύπα με ένα ή με δύο μπαλώματα. Αργότερα αυτό το μπάλωμα καλύπτεται από το φυσιολογικό καρδιακό κάλυμμα και γίνεται έτσι ένα μόνιμο μέρος της καρδιάς. Ο καρδιοχειρουργός διαιρεί, επίσης, τη μονήρη βαλβίδα που υπάρχει ανάμεσα στις επάνω και τις κάτω κοιλότητες της καρδιάς και κατασκευάζει δύο ξεχωριστές βαλβίδες. Τις κατασκευάζει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικές.   

Αν ένα βρέφος είναι πολύ άρρωστο, ή έχει ένα ελάττωμα που είναι υπερβολικά πολύπλοκο για να μπορέσει ο καρδιοχειρουργός να το διορθώσει στη βρεφική ηλικία, μπορεί να χρειαστεί μια προσωρινή εγχείρηση για να ανακουφίσει το παιδί από τα συμπτώματα και να μετριάσει την υψηλή πίεση στους πνεύμονες. Αυτή η επέμβαση (περίδεση της πνευμονικής αρτηρίας) στενεύει με ένα είδος ιμάντα την πνευμονική αρτηρία για να ελαττώσει τη ροή αίματος προς τους πνεύμονες. Όταν το παιδί γίνει μεγαλύτερο, γίνεται μια εγχείρηση ανοικτής καρδίας για να αφαιρεθεί ο ιμάντας και να διορθωθεί το πλήρες ΚΚ διαφραγματικό έλλειμμα.

Τι δραστηριότητες μπορεί να έχει το παιδί μου; Αν το πλήρες ΚΚ διαφραγματικό έλλειμμα έχει συγκλειστεί με εγχείρηση, το παιδί σας μπορεί να μη χρειαστεί καθόλου ειδικές προφυλάξεις ή περιορισμούς σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και μπορεί να του επιτρέπεται να συμμετέχει στις φυσιολογικές δραστηριότητες χωρίς να υπάρχει αυξημένο ρίσκο (κίνδυνος). Το να είναι κάποιος φυσικώς δραστήριος είναι υγιεινή συνήθεια για το καρδιαγγειακό σύστημα, αλλά μερικά παιδιά μπορεί να χρειαστεί να περιορίζουν τη δραστηριότητά τους. Συζητήστε το αυτό με τον παιδοκαρδιολόγο του παιδιού σας.   

Τι θα χρειαστεί το παιδί μου στο μέλλον; Μετά την εγχείρηση το παιδί σας πρέπει να εξετάζεται κανονικά από έναν παιδοκαρδιολόγο. Μερικές φορές χρειάζεται επιπλέον ιατρική (μη χειρουργική) ή χειρουργική θεραπεία.

Η χειρουργική επιδιόρθωση του πλήρους ΚΚ διαφραγματικού ελλείμματος συνήθως αποκαθιστά την κυκλοφορία του αίματος στο φυσιολογικό.  Όμως, η ανακατασκευασμένη βαλβίδα μπορεί να μη δουλεύει φυσιολογικά. Οι δημιουργηθείσες δύο νέες βαλβίδες μπορεί να έχουν διαρροή ή να είναι στενές. Αλλά, για πολλά παιδιά, η μακροπρόθεσμη προοπτική και εξέλιξη είναι καλή, και συνήθως δεν χρειάζονται φάρμακα ή επιπλέον εγχειρήσεις.

Τι γίνεται με την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδος; Παιδιά με πλήρες ΚΚ διαφραγματικό έλλειμμα μπορεί να έχουν ρίσκο (κίνδυνο) για ενδοκαρδίτιδα και πριν και μετά τη χειρουργική επιδιόρθωση. Ρωτήστε για το ρίσκο (κίνδυνο) του παιδιού σας για ενδοκαρδίτιδα και για την ανάγκη του παιδιού σας να παίρνει αντιβιοτικά πριν από ορισμένες οδοντιατρικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδος, βλέπε τη σελίδα «Οι ειδικές ανάγκες του παιδιού σας»

15 Μαρτίου 2012


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter:

 .