Ολική Ανώμαλη Σύνδεση των Πνευμονικών Φλεβών 

Σημείωση: προτού διαβάσετε τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη συγγενή καρδιοπάθεια και την εικόνα που συνοδεύει αυτές τις πληροφορίες, θα είναι χρήσιμο να ανασκοπήσετε τη σελίδα σε αυτό το web site με τίτλο «Η φυσιολογική καρδιά και πώς δουλεύει».  

Τι είναι αυτό; Στην ολική ανώμαλη πνευμονική φλεβική σύνδεση (ή “TAPVC” εν συντομία στην αγγλική γλώσσα), οι πνευμονικές φλέβες που μεταφέρουν το πλούσιο σε οξυγόνο αίμα (κόκκινο αίμα) από τους πνεύμονες πάλι προς την καρδιά δεν είναι συνδεδεμένες με τον αριστερό κόλπο. Αντί να συμβαίνει αυτό, οι πνευμονικές φλέβες διοχετεύονται μέσω παθολογικών συνδέσεων προς τον δεξιό κόλπο.

Τι το προκαλεί; Στα περισσότερα παιδιά, η αιτία δεν είναι γνωστή. Μερικά παιδιά μπορεί να έχουν και άλλα καρδιακά ελαττώματα μαζί με την TAPVC.

Πώς επηρεάζει την καρδιά; Στον δεξιό κόλπο, πλούσιο σε οξυγόνο αίμα (κόκκινο αίμα) από τις πνευμονικές φλέβες αναμιγνύεται (ανακατώνεται) με πτωχό σε οξυγόνο αίμα (μπλε αίμα) που επιστρέφει από τα σώμα. Μέρος αυτού του μίγματος περνάει μέσω του  κολπικού διαφράγματος (μεσοκολπικό έλλειμμα) προς τον αριστερό κόλπο. Από εκεί πηγαίνει προς την αριστερά κοιλία, μετά προς την αορτή και έξω προς το σώμα. Το υπόλοιπο αίμα ρέει μέσω της δεξιάς κοιλίας προς την πνευμονική αρτηρία και συνεχίζει προς τους πνεύμονες. Το αίμα που περνάει μέσω της αορτής προς το σώμα δεν περιέχει φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου, πράγμα που κάνει το παιδί να φαίνεται μπλε (κυανό).

Πώς η TAPVC επηρεάζει το παιδί μου; Συμπτώματα μπορεί να αναπτυχθούν νωρίς μετά τη γέννηση. Σε άλλα παιδιά, τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν Αυτό εξαρτάται εν μέρει από το κατά πόσον οι φλέβες των πνευμόνων είναι μπλοκαρισμένες (αποφραγμένες) καθώς διοχετεύονται προς τον δεξιό κόλπο. Σοβαρή απόφραξη των πνευμονικών φλεβών κάνει συχνά τα βρέφη να αναπνέουν δυσκολότερα και να φαίνονται πιο κυανά (να έχουν χαμηλότερα επίπεδα οξυγόνου) από βρέφη με μικρή απόφραξη.

Τι μπορεί να γίνει για αυτό το ελάττωμα; Αυτό το καρδιακό ελάττωμα πρέπει να επιδιορθωθεί χειρουργικώς στην πρώιμη βρεφική ηλικία, δηλαδή στους πρώτους λίγους μήνες της ζωής. Όταν γίνεται η εγχείρηση ανοικτής καρδίας, οι πνευμονικές φλέβες επανασυνδέονται με τον αριστερό κόλπο και το μεσοκολπικό έλλειμμα συγκλείεται.

Τι δραστηριότητες μπορεί να έχει το παιδί μου; Σε παιδιά με επιδιορθωμένη TAPVC μπορεί να δοθεί η συμβουλή να περιορίζουν τις φυσικές δραστηριότητές τους στην αντοχή τους. Μερικά ανταγωνιστικά αθλήματα μπορεί να δημιουργούν μεγαλύτερο ρίσκο (κίνδυνο) αν υπάρχει υπόλειμμα απόφραξης στις πνευμονικές φλέβες, ή αν το παιδί έχει προβλήματα καρδιακού ρυθμού.  Ο καρδιολόγος του παιδιού σας θα σας βοηθήσει για να προσδιοριστεί το κατάλληλο επίπεδο περιορισμών στη δραστηριότητα.   

Τι θα χρειαστεί το παιδί μου στο μέλλον; Όταν η χειρουργική επιδιόρθωση γίνεται στην πρώιμη βρεφική ηλικία (στους πρώτους λίγους μήνες της ζωής), η μακροπρόθεσμη προοπτική είναι πολύ καλή. Όμως, το παιδί σας θα χρειαστεί συστηματική παρακολούθηση από έναν παιδοκαρδιολόγο και, όταν το παιδί σας γίνει ενήλικος, θα χρειαστεί συστηματική παρακολούθηση από έναν καρδιολόγο ειδικώς εκπαιδευμένο στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Η παρακολούθηση είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί ότι ορισμένα παραμένοντα προβλήματα, όπως μια απόφραξη στις πνευμονικές φλέβες ή ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού, θα θεραπευτούν. Μερικά παιδιά μπορεί να χρειαστούν φάρμακα, καρδιακό καθετηριασμό ή ακόμα και επιπλέον χειρουργική θεραπεία.  

Τι γίνεται με την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδος; Παιδιά με TAPVC έχουν αυξημένο ρίσκο (κίνδυνο) για να αναπτύξουν ενδοκαρδίτιδα. Ρωτήστε τον παιδοκαρδιολόγο σας για την ανάγκη του παιδιού σας να παίρνει αντιβιοτικά πριν από ορισμένες οδοντιατρικές εργασίες για την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδος, βλέπε τη σελίδα «Οι ειδικές ανάγκες του παιδιού σας».

11 Μαρτίου 2012


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter: