Ακτινογραφίες Θώρακος

Τι είναι αυτό; Η ακτινογραφία θώρακος (που γίνεται με τις ακτίνες Χ) δίνει στον παιδοκαρδιολόγο πληροφορίες για τους πνεύμονες και για το μέγεθος και το σχήμα της καρδιάς του παιδιού σας. Μια ακτινογραφία θώρακος δεν δείχνει την εσωτερική κατασκευή της καρδιάς όμως.

Πως γίνεται; Ένας ακτινολόγος, ή ένας τεχνολόγος, τοποθετεί το παιδί σας (που μπορεί να φορέσει μια ειδική ποδιά στον θώρακα) δίπλα στο ακτινογραφικό φιλμ. Θα ζητήσει από τα μεγαλύτερα παιδιά να κρατήσουν την αναπνοή τους και να μείνουν εντελώς ακίνητα για δύο έως τρία δευτερόλεπτα – τα βρέφη μπορεί να χρειαστούν να τα συγκρατήσει, να τα ακινητοποιήσει κάποιος. Ένα ακτινογραφικό μηχάνημα θα ανάψει για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, μια μικρή δέσμη ακτίνων Χ περνάει μέσα από τον θώρακα και δημιουργεί μια εικόνα επάνω σε ειδικό φωτογραφικό φιλμ. Μερικές φορές παίρνονται δύο εικόνες – μία πρόσθια και μία πλάγια όψη. Η επεξεργασία, η εμφάνιση του ακτινογραφικού φιλμ κάνει περίπου 10 λεπτά της ώρας. Μερικές φορές ο καρδιολόγος σας χρειάζεται περισσότερες εικόνες και όχι μόνο την πρόσθια και την πλάγια ακτινογραφία θώρακος.   

Πονάει; Όχι, δεν πονάει. Δεν νοιώθει κάποιος τις ακτίνες Χ καθώς παίρνονται οι εικόνες.

Είναι βλαβερό; Το ποσό της ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται σε μία ακτινογραφία θώρακος είναι πολύ μικρό – είναι το ένα πέμπτο της δόσης που ένα άτομο δέχεται κάθε έτος από φυσικές πηγές, όπως ο ήλος και το έδαφος. Αυτό το μικρό ποσό ακτινοβολίας δεν θεωρείται επικίνδυνο.

31 Δεκεμβρίου 2011


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter: