Μαρούσι – Χριστούγεννα 2019


“Στην Κρήτη και στη Μάνη

εστείλαμε φιρμάνι
σε πολιτείες και χωριά
εστείλαμε φιρμάνι
κι ήρθαν οι πολιτσμάνοι
και διώξαν όλα τα θεριά”
23 Δεκεμβρίου 2019

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter: