Ημέρες οργής, ημέρες ντροπής... (Αθήνα, Μάιος 2010)


"Those who deny freedom to others, deserve it not for themselves.", Abraham Lincoln, 1859

“Liberty means responsibility. That is why most men dread it.”, George Bernard Shaw, 1905

“Freedom makes a huge requirement of every human being. With freedom comes responsibility. For the person who is unwilling to grow up, the person who does not want to carry his own weight, this is a frightening prospect.", Eleanor Roosevelt

"Ἀπὸ στόμα ὅπου φθονάει,
παλικάρια, ἂς μὴν ῾πωθῇ,
πῶς τὸ χέρι σας κτυπάει
τοῦ ἀδελφοῦ τὴν κεφαλή.

Μὴν εἰποῦν στὸ στοχασμό τους
τὰ ξένα ἔθνη ἀληθινά:
«Ἐὰν μισοῦνται ἀνάμεσό τους,
δὲν τοὺς πρέπει ἐλευθεριά»"

Διονύσιος Σολωμός: απόσπασμα από το ποίημα "Ύμνος εις την Ελευθερίαν", 1823Δημήτρης Δασκαλόπουλος

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter: