Διαβάστε εδώ: "Η έκβαση της υγείας των βρεφών του νοσοκομείου μας με συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες που χρειάζονται εγχείρηση", Νοέμβριος 1990

Διαβάστε εδώ: "Η θέση του ανατομικού υπερηχογραφήματος του εμβρύου (εξέταση B επιπέδου) στην διάγνωση των συγγενών καρδιοπαθειών", Απρίλιος 2004

Διαβάστε εδώ: "Ερωτηματολόγιο για Παιδοκαρδιολόγους και Καρδιολόγους Συγγενών Καρδιοπαθειών", Μάρτιος 2014

Διαβάστε εδώ: "A Historical Retrospection: The Treatment of Congenital Heart Disease in Greece, 1974 - Today", Απρίλιος 2014

Διαβάστε εδώ: "Barcelona, Ιούλιος 2017, Το Συνέδριο"

Διαβάστε εδώ: "14-element checklist": οι 14 συστάσεις του American Heart Association (AHA) για καρδιοαγγειακό screening πριν τη συμμετοχή σε αθλήματα αναγωνιστικών αθλητών

Διαβάστε εδώ: "Η επιστροφή στη φυσική δραστηριότητα παιδιών και εφήβων μετά από νόσηση με COVID-19, δηλαδή από τον κορονοϊό της πανδημίας"

Διαβάστε εδώ: Το βιβλίο "Σύγχρονη Παιδοκαρδιολογία και Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων", Αθήνα, 2022

Διαβάστε εδώ: "Διαιρεμένος Δεξιός Κόλπος [Cor Triatritum Dexter]", 2022

Διαβάστε εδώ: "Ιστορικοί Στοχασμοί για την Παιδοκαρδιοχειρουργική και τη Χειρουργική Συγγενών Καρδιοπαθειών", 2022

Διαβάστε εδώ: "Μεσοκοιλιακή Επικοινωνία", 1991

Διαβάστε εδω: "Βατός Αρτηριακός Πόρος", 1991

Διαβάστε εδώ: "Μονήρης Κοιλία (Κοιλία με Διπλή Είσοδο)", 1991